Upute za izradu završnog rada

Dragi učenici! Izrađene su nove upute za izradu završnog rada pa vas molimo da ih preuzmete ovdje. Isto tako, izrađen je i predložak za novu naslovnu stranicu čime vam je značajno olakšan posao. Želimo vam puno uspjeha pri izradi završnog rada!

Mario Širić

Zanimanje : elektrotehničar
Razred : 4E

1. Proračun rasvjete
2. Mehanički proračun dalekovoda
3. Električni proračun dalekovoda
4. Dimenzioniranje izolatora
5. Proračun kratkog spoja

 

Biljana Rajs

1. Filtriranje frekvencija
2. Ozvučenje prostora
3. Moduliranje elektromagnetskih valova
4. Prijenosni TV sustavi
5. Optički mediji

 

Olivera Stojaković

1. Obrazovne igre
2. Prezi – alat za izradu prezentacija
3. Zaštita osobnih računala i sigurnost podataka
4. Obrada slika pomoću GIMP – a
5. Programske petlje

 

Marko Jazvić

1. Pretvorba pravokutnog u sinusni signal pomoću (SC) preklapajućih kapaciteta, za široko frekventno područje
2. Elektronički termostat u temperaturnom opsegu 0-100 stepeni Celzijusa i relejnim izlazom
3. Detektor vršne vrijednosti, širokog frekventnog opsega
4. Sklopka za svjetlo s odgođenim iskapčanjem
5. Programiranje PLC-a za jednostavnije zadatke (operacije)
6. Solarni sustavi i njihova efikasnost kroz godinu
7. Pametne instalacije EIB-knx sustav
8. Energetska učinkovitost u zgradarstvu

 

 Mario Salai

1. Programski jezik PHP
2. Operacijski sustav Microsoft Windows 8.1
3. Programski jezik C#
4. ASP.NET
5. Kriptografija
6. Zaštita privatnosti na internetu
7. 3D Studio Max
8. Maya
9. Google Docs
10. Operacijski sustav Linux

 

Tibor Boni

ZANIMANJE: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
RAZRED: 4 Q
ŠKOLSKA GODINA: 2013./2014.

1. Elektronički stetoskop
2. Bežični mikrofon
3. Stubišna rasvjeta s mikrokontrolerom
4. Regulacija brzine vrtnje koračnog motora
5. Elektronička brava
6. LCD sat s mikrokontrolerom
7. Automatska garažna vrata upravljana PLC-om
8. Model vjetrogeneratora

Literatura: 
1. Mikrokračunala, Hrvoje Duvančić, Kigen, Zagreb, 2008.
2. Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom Bascom, Mr. Vladimir Mitrović
3. Spojevi s integriranim sklopovima, Milobar-Židan
4. Elektroničke konstrukcije za amatere, Kičić Franjo

 

Eva Nemet

OBRAZOVNI SEKTOR: STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA
ZANIMANJE: BRAVAR

1. IZRADA GARDEROBNOG ORMARIĆA
2. IZRADA STOLA ZA OSOBNO RAČUNALO
3. IZRADA DVORIŠNE VJEŠALICE ZA SUŠENJE VEŠA
4. IZRADA SKELETA PLASTENIKA
5. IZRADA KOLICA ZA PRIJEVOZ TERETA
6. IZRADA POSTOLJA ZA KONTEJNERE
7. IZRADA OGRADE
8. IZRADA POŽARNIH STEPENICA
9. IZRADA KANTE ZA SMEĆE
10. IZRADA KROVIŠTA TERASE

 

Goran Topalović

Zanimanje: Tehničar cestovnog prometa

PRIJEVOZ TERETA

1. Vođenje prijevozne dokumentacije
2. Zakonska arhiva radnog vremena vozača
3. Disponentska služba
4. Evidencija rada voznog parka
5. TIR
6. Prijevoz opasnog tereta
7. Inspekcija cestovnog prometa
8. Prijenosnici
9. Međunarodni prijevoz robe u poduzeću Fermopromet d.o.o.
10. Domaći prijevoz robe u poduzeću Fermopromet d.o.o.

PRIJEVOZ PUTNIKA

1. Monorail u Japanu
2. Najveći metro sustavi u svijetu
3. Metro sustav New Yorka
4. Nadzemna viseća željeznica u Njemačkoj
5. Autobusni podsustav GPP d.o.o. Osijek
6. Povijest GPP d.o.o. Osijek
7. Trolejbus u svijetu
8. Javni gradski prijevoz grada Zagreba
9. Organizacija rada na autobusnom kolodvoru Osijek

Literatura:
Golac, B.: Organizacija i tehnika prijevoza tereta u cestovnom prometu, ŠCP, Zagreb
Matoš, S: Prijevoz putnika, Inviktus, Zagreb 2000.
Međunarodne konvencije (INTERBUS, TIR, ADR, CMR, AETR i sl.)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, pravilnici, i sl.
Tehnička enciklopedija
časopisi, Internet …

 

Goran Čizmadija

Zanimanje: Tehničar cestovnog prometa

CESTOVNA VOZILA

1. Pokretni dijelovi motora
2. Dijelovi ispušnog sustava motora
3. Princip rada četverotaktnog Otto motora
4. Princip rada dvotaktnog Otto motora
5. Elementi dovoda goriva kod Otto motora
6. Sustav stvaranja smjese kod Otto motora
7. Sustav paljenja gorive smjese kod Otto motora
8. Princip rada četverotaktnog Diesel motor
9. Elementi dovoda goriva kod Diesel motora
10. Ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
11. Smanjivanje emisije štetnih produkata izgaranja kod Diesel motora
12. Sustav podmazivanja motora s posebnim osvrtom na hlađenje ulja
13. Elementi sustava za hlađenje motora s posebnim osvrtom na rashladnu tekućinu
14. Geometrija upravljačkih kotača
15. Uređaj za zaustavljanje - Pneumatske kočnice
16. Sustav protiv blokiranja kotača
17. Sustav regulacije proklizavanja pogona
18. Elektronski program stabilizacije
19. Automatski regulator sile kočenja
20. Raspodjela sile kočenja
21. Električni sustav vozila – Akumulator
22. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
23. Sustav globalnog pozicioniranja
24. Tehnički pregled vozila

 

Dražen Miser

Zanimanje: Tehničar cestovnog prometa

PROMETNA TEHNIKA

1. Generalni urbanistički plan i njegov utjecaj na razvoj i izvedbu prometne mreže
2. Vođenje prometnih tokova kod raskrižja u više razina
3. Tehnički pregled vozila
4. Sastav ispušnih plinova i njihov utjecaj na porast zagađenja
5. Uvođenje EURO 6 standarda čistoće ispušnih plinova kod teretnih vozila
6. Čimbenici sigurnosti vezani uz fiziološke i psihološke osobine čovjeka
7. Kružni tok prometa

CESTOVNE GRAĐEVINE

1. Tuneli
2. Sustavi naplate cestarina u Europskoj uniji
3. Transeuropski pravci (koridori)
4. Parkirališta
5. Podzemne garaže
6. Suvremeni kolnički zastori
7. Oprema ceste

OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA

1. Vučna vozila u željezničkom prometu
2. Vučena vozila u željezničkom prometu
3. Zrakoplovi za prijevoz tereta
4. Vozila za prijenos i rukovanje teretom
5. Prijevozna sredstva na unutarnjim plovnim putevima

 

Sanja Širić

Zanimanje: Tehničar cestovnog prometa

GORIVA I MAZIVA

1. Nafta i njezini derivati
2. Štetni produkti izgaranja goriva
3. Goriva i maziva kao zagađivači okoliša
4. Alternativna goriva – goriva budućnosti

 

Dražen Miser

Zanimanje: Tehničar za logistiku i špediciju

LOGISTIKA

1. Outsourcing u logističkom poslovanju
2. Označavanje proizvoda kao element racionalizacije logistike
3. Distribucija proizvoda široke potrošnje
4. Utjecaj razvoja prometne tehnike na logističke procese
5. Multinacionalne kompanije kao makrologistički sustavi

OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA

1. Teretna motorna vozila u cestovnom prometu
2. Priključna vozila u cestovnom prometu
3. Putnička motorna vozila u cestovnom prometu
4. Specijalna radna vozila u cestovnom prometu

 

Sanja Borojević

Zanimanje: Tehničar za logistiku i špediciju

MEĐUNARODNO POSLOVANJE I ŠPEDICIJA

1. Nove tehnologije prijevoza
2. Transportne klauzule B i C
3. Transportne klauzule E i F
4. Priprema robe za prijevoz (pakiranje, paletizacija, kontejneri)
5. Poduzetništvo u vanjskoj trgovini
6. Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
7. Vanjskotrgovinske kalkulacije
8. Tehnika zastupničkog poslovanja i konsignacijske prodaje strane robe
9. FIATA isprave
10. Ugovor o prijevozu u plovidbenom transportu
11. Teretnica u plovidbenom transportu


LITERATURA:
1. Andrijanić, Ivo: Poslovanje u vanjskoj trgovini, mikrorad d.o.o., Zagreb, 2005.
2. Andrijanić, Ivo; Aržek, Zvonimir; Prebežac, Darko; Zelenika, Ratko: Transportno i špeditersko poslovanje, mikrorad d.o.o, Zagreb, 2007.
3. Aržek, Zvonimir: Transport i osiguranje, mikrorad d.o.o, Zagreb, 2002.

 

Goran Topalović

Zanimanje: Tehničar za logistiku i špediciju

PROMETNO PRAVO

1. Izvori prava u prometnim granama
2. Važni ugovori u prometnim djelatnostima
3. Odgovornost prijevoznika
4. Međunarodno – pravna regulacija prometnih djelatnosti

Literatura:
Puljanić, K.: Prometno pravo, ŽTŠ, Zagreb
Zakoni, pravilnici, i sl.
Časopisi, Internet …

 

Dražen Miser

Zanimanje: Vozač motornog vozila

PROMETNA TEHNIKA

1. Crash-test kao mjerilo sigurnosti vozila
2. Pneumatici kao čimbenik sigurnosti prometa
3. Vidljivost iz vozila i njen utjecaj na sigurnost prometa
4. Klimatski uvjeti koji imaju utjecaj na sigurnost prometa
5. Otpor zraka
6. Zaustavni put
7. Prometne nesreće

PROPISI U CESTOVNOM PROMETU

1. Sankcioniranje prebrze vožnje
2. Znakovi izričitih naredbi
3. Znakovi obavijesti
4. Dopunske ploče
5. Oznake na kolniku
6. Postupak u slučaju prometne nesreće
7. Parkiranje i zaustavljanje

OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA

1. Prijevozni troškovi
2. Ekonomičnost prijevoza
3. Prijevozna sredstva u pomorskom prometu
4. Prijevozna sredstva u zračnom prometu
5. Sredstva unutarnjeg prijevoza i prijenosa
6. Putevi u željezničkom prometu
7. Skladišta

 

Goran Topalović

Zanimanje: Vozač motornog vozila

PRIJEVOZ TERETA

1. Prijevoz trupaca
2. Komunalna vozila
3. Teretna vozila u Sjevernoj Americi
4. Prijevoz naftnih derivata
5. Međunarodni prijevoz komadne robe

PRIJEVOZ PUTNIKA

1. Prigradski autobus
2. Specifični poslovi vozača autobusa
3. Setra
4. Autobusni kolodvori u Hrvatskoj
5. Vozne karte


Literatura:
Golac, B.: Organizacija i tehnika prijevoza tereta u cestovnom prometu, ŠCP, Zagreb
Matoš, S: Prijevoz putnika, Inviktus, Zagreb 2000.
Međunarodne konvencije (INTERBUS, TIR, ADR, CMR, AETR i sl.)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, pravilnici, i sl.
Tehnička enciklopedija
časopisi, Internet …

 

Goran Čizmadija

Zanimanje: Vozač motornog vozila

PROMETNA INFRASTRUKTURA 

1. Cestovna mreža Republike Hrvatske
2. Most kao element donjeg postroja ceste
3. Tunel kao element donjeg postroja ceste
4. Vijadukt kao element donjeg postroja ceste
5. Rekonstrukcija ceste u funkciji povećanja sigurnosti prometa
6. Objekti uz cestu
7. Redovito održavanje cesta
8. Održavanje ceste zimi

CESTOVNA VOZILA 

1. Pokretni dijelovi motora
2. Dijelovi ispušnog sustava motora
3. Princip rada četverotaktnog Otto motora
4. Princip rada dvotaktnog Otto motora
5. Elementi dovoda goriva kod Otto motora
6. Sustav stvaranja smjese kod Otto motora
7. Sustav paljenja gorive smjese kod Otto motora
8. Princip rada četverotaktnog Diesel motor
9. Elementi dovoda goriva kod Diesel motora
10. Ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
11. Smanjivanje emisije štetnih produkata izgaranja kod Diesel motora
12. Sustav podmazivanja motora s posebnim osvrtom na hlađenje ulja
13. Elementi sustava za hlađenje motora s posebnim osvrtom na rashladnu tekućinu
14. Geometrija upravljačkih kotača
15. Uređaj za zaustavljanje - Pneumatske kočnice
16. Sustav protiv blokiranja kotača
17. Sustav regulacije proklizavanja pogona
18. Elektronski program stabilizacije
19. Automatski regulator sile kočenja
20. Raspodjela sile kočenja
21. Električni sustav vozila – Akumulator
22. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju
23. Sustav globalnog pozicioniranja
24. Tehnički pregled vozila

 

Milutin Buinac

Zanimanje: AUTOMEHANIČAR
Razred: 3 Hm

1. Zamjena zupčastog remena
2. Zamjena koljenastog vratila
3. Zamjena mehaničke tarne spojke 
4. Popravak mjenjača
5. Popravak diferencijala
6. Popravak ovjesa kotača
7. Popravak upravljačkog mehanizma vozila
8. Popravak klima uređaja
9. Popravak prednjih disk kočnica 
10. Zamjena bregastog vratila
11. Uređenje sustava za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora
12. Uređenje pneumatskog sustava za kočenje
13. Uređenje sustava za paljenje i ubrizgavanje goriva kod Otto motora 
14. Izmjena selena stražnjeg mosta 
15. Zamjena homokinetičkog zgloba
16. Uređenje motronic sustava na vozilu
17. Uređenje sustava za direktno ubrizgavanje
18. Zamjena klipova
19. Izmjena zubne letve
20. Zamjena klipnjače
21. Podešavanje točke paljenja

 Zanimanje: INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Razred: 3 Ci

1. Demontaža i montaža radijatora
2. Zamjena crpke za vodu
3. Montaža klima uređaja
4. Instaliranje kotla za centralno grijanje
5. Zamjena plamenika
6. Montaža podnog grijanja
7. Montaža kalorifera
8. Popravak klima uređaja
9. Demontaža i montaža mješajućeg ventila
10. Montaža opreme za klimatizaciju
11. Održavanje opreme za klimatizaciju
12. Održavanje rashladne i ventilacijske opreme
13. Održavanje uređaja i sustava centralnog grijanja 
14. Utvrđivanje i otklanjanje grešaka u sustavu centralnog grijanja
15. Utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji rashladnih i uređaja 
16. Stavljanje u ispravno stanje uređaja za klimatizaciju
17. Puštanje u probni rad sustava za centralno grijanje
18. Demontaža i montaža ekspanzione posude

 

ISE projekt

 

MZO 

mzo

ASOO 

ASOO2 

Portal za učenje Nikola Tesla

CARNet

e-skole-b

Postani student

postani student

ncvvo1  

Portal za škole

Portal za skole

Časopis

  

 čas-5

naslovnica bit 2021-4

 naslovnica2020-Bit.jpg 

naslovnica2.jpg

 

Joomla templates by Joomlashine